Today, April 29, Ingulets will host Dnipro-1 in the 23rd round of the UPL. The match starts at 14:00 Kyiv time.

The starting line-ups for the match have been revealed:

“Ingulets”: Bilyk, Nagiyev, Pospelov, Kovalev, Kucherenko, Smolyakov, Klimenko, Kuharuk, Golovkin, Zaporozhets, Marusich

“Dnepr-1”: Fisherman, Matarrita, Sarapiy, Swatok, Adamyuk, Blanco, Babenko, Kohut, Pikhalyonok, Gutsulyak, Dovbik

#Ingulets #Dnepr1 #Valef #left #stock

2023-04-29 10:17:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *